my_tweets_sentiment_analysis

Global sentiment analysis of my most recent tweets

Last Monday, I read a post on LinkedIn that said participating in data challenges is not the way to build your portfolio. I don’t quite agree with that. My father used to hurl “üben, üben, üben” (German, it means exercise a lot, by the way I am Dutch) at my head and every challenge is an exercise, if only in patience. I decided to answer the question “suppose a machine investigates whether I am a bit positive on Twitter, what would the result be“. I went for a Sentiment Analysis.

Lees verder

Globale sentiment analyse van mijn tweets

Globale sentimentanalyse van mijn tweets

Afgelopen maandag las ik een post op LinkedIn waarin stond dat meedoen aan data challenges niet de manier is om je portfolio op te bouwen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Mijn vader slingerde regelmatig “üben, üben, üben” naar mijn hoofd en elke challenge is een oefening, al is het maar in geduld. Maar goed, iets anders dus. Ik besloot de vraag “stel dat een machine onderzoekt of ik wel een beetje positief ben op twitter door daar een sentiment analyse op los te laten” te beantwoorden. Mijn eigen analyse die mijn tweets indeelt in positief, negatief en neutraal moest het antwoord op de vraag geven.

Lees verder

Maven space challenge met dash en plotly

maven Space Challenge deel 2

Het is zonde om de data van een challenge niet te gebruiken om op een andere manier informatie op het scherm te krijgen. Een uitgebreidere omschrijving van de Maven Space Challenge lees je bij mijn inzending. Hier lees je meer over de challenge met Plotly en Dash.

Lees verder

exercise2-dash-plotly-python-pandas

Recreate dashboard with plotly and dash

To get more experience with python I decided to recreate a dashboard I saw online, don’t bother about the subject: https://www/edwp.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates. You can filter and select the data to download, I used the most recent data (2019). On the Visualisations tab (using the WHO link above) you can find the dashboard I tried to make (the second visualisation).

Lees verder

Dash, python and talking gauges

create dependent gauges in dash

As an exercise for Dash, Python and callback functions I decided to create 2 Gauges with a Slider to select a value and an output Gauge which should show the average of the selected values. To pimp it up a little I’ve used Bootstrap.

Lees verder