Bedrijfswaardering-mkb.nl

Bedrijfswaardering MKB is een initiatief van Nino Obbes. Bedrijfswaardering MKB helpt je bij het vaststellen van de waarde van een bedrijf voor strategisch management, koop of verkoop. Die waardebepaling kan op verschillende niveaus plaatsvinden.  
Lees meer …

Drugsview

Drugsview is een leeromgeving van bureaudrugszaken.nl, waar medewerkers en vrijwilligers van gemeenten, woningstichtingen en brandweer op eenvoudige wijze kennis over drugslaboratoria kunnen opdoen. Het gaat zowel om kennis over hard- en softdrugs en dan met name om gevaren bij een inval of brand in  
Lees meer …

Real stories, real impact

"Real Stories, real impact" is een netwerkorganisatie, die verhalen van belanghebbenden optekent zodat ze kunnen worden toegevoegd aan de communicatie van een organisatie. Het verhaal vertellen van mensen die weten wat er gebeurt in een organisatie of op een bepaald kennisgebied. De spil zijn Jurjen  
Lees meer …

De Go-sites

De go-sites is mijn verzamelnaam voor een verzameling websites die gerelateerd zijn aan de stichting ZIJN.  
Lees meer …

vanassenstedenbouw.nl

Sandra van Assen is een stedenbouwkundige en architect met een zeer uitgebreid portfolio op het gebied van advies, onderzoek, visie en ontwerp. Duurzaam en gezond is daarbij haar leidraad.  
Lees meer …