Drugsview

Drugsview is een leeromgeving van bureaudrugszaken.nl, waar medewerkers en vrijwilligers van gemeenten, politie, woningstichtingen en brandweer op eenvoudige wijze kennis over drugslaboratoria kunnen opdoen. Het gaat dan kennis over hard- en softdrugs en dan met name om gevaren bij een inval of brand in een drugslab. Als iemand de training heeft doorlopen dan kan men een test doen en een certificaat halen.

Naast de trainingsoptie is er ook achtergrondinformatie over grondstoffen, begrippen, wetgeving en jurisprudentie met uitgebreide mogelijkheden om snel in die informatie te zoeken. De inrichting van de omgeving ondersteunt contractenbeheer per organisatie.

Werkzaamheden EMMA-design

  • Basisinrichting Joomla website met maatwerk template aanpassingen
  • Opzetten informatiestructuur achtergrondinformatie zodat die goed doorzoekbaar is en per informatietype extra informatie kan hebben en een eigen lay-out.
  • Maatwerk zoekmogelijkheden in de achtergrondinformatie wat wil zeggen dat de ingelogde bezoeker snel kan zoeken in de kennisbank naar informatie over grondstoffen, drugs en wetgeving.
  • Opzetten rechtenstructuur die ondersteunt dat gebruikersgroepen wel/geen toegang hebben tot bepaalde trainingsonderdelen en makkelijk identificeerbaar zijn op basis van contract.