Joomla migratie Drugsview

Drugsview is de online leeromgeving van bureaudrugszaken.nl, waar medewerkers en vrijwilligers van gemeenten, politie, woningstichtingen en brandweer op eenvoudige wijze kennis over drugslaboratoria kunnen opdoen. Het gaat dan kennis over hard- en softdrugs en dan met name om gevaren bij een inval of brand in een drugslab. Als iemand de training heeft doorlopen dan kan men een test doen en een certificaat halen.

Naast de trainingsoptie is er ook achtergrondinformatie over grondstoffen, begrippen, wetgeving en jurisprudentie met uitgebreide mogelijkheden om snel in die informatie te zoeken. De inrichting van de omgeving ondersteunt contractenbeheer per organisatie.

drugsview homepage new

Specials

Informatie-architectuur

Naslag op basis van custom velden

Maatwerk zoek-functionaliteit

Maatwerk certificaten genereren als PDF

Activiteiten

Migratie content (artikelen, categorieen, gebruikers, menu’s)

Maatwerk nieuwe lay-out op basis van oude lay-out

Opzet rechtenstructuur voor trainingsgroepen

Techniek

Joomla

PHP

Jquery