Drugsview

Drugsview is een leeromgeving van bureaudrugszaken.nl, waar medewerkers en vrijwilligers van gemeenten, woningstichtingen en brandweer op eenvoudige wijze kennis over drugslaboratoria kunnen opdoen. Het gaat zowel om kennis over hard- en softdrugs en dan met name om gevaren bij een inval of brand in  
Lees meer …