De go-sites is mijn verzamelnaam voor een verzameling websites die gerelateerd zijn aan de stichting ZIJN.

Zoals de Stichting ZIJN zichzelf omschrijft:

Stiching ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. De Stichting is dé welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van peuterspeelzalen, welzijn en cultuur. Een aanbod dat dicht bij de mensen staat ten behoeve van hun welzijn, met een verbindende insteek, die uitgaat van de lokale situatie met respect voor een ieder. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jeugd zien wij als een onderdeel van welzijn.

Werkzaamheden EMMA-design

  • migreren 3 websites van respectievelijk Joomla 1.5 en 2.5 naar Joomla 3.
  • samenvoegen van verschillende evenemensystemen tot één systeem waarbij de gegevens slechts 1x hoeven te worden ingevoerd. Dat wil zeggen dat de agenda op één website wordt ingevoerd en dat afhankelijk van de configuratie bepaalde agendacategorieën op de verschillende andere websites getoond worden.
  • een ticketshop op hetdiekhuus.nl met als bijzonderheid dat de omschrijving van de evenementen uit de agenda worden gehaald en tickets voor een bepaald evenement dynamisch bij het evenement getoond worden, zodat de bezoeker direct tickets in de winkelwagen kan doen.
  • hand- en spandiensten met de templates, die gemaakt zijn door CA-editors.